Close

Register Now!

To Get More Info and Daily Reward.

Please login or register.
Pages: [1]   Go Down

Author Topic: Cannot start dragon center  (Read 689 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

gofrendiasgardTopic starter

 • PRIVATE E-2
 • **
 • Offline Offline
 • Posts: 2
Cannot start dragon center
« on: 13-November-19, 16:31:03 »

Hi, I'm using msi gf63 thin bezel.

I have installed windows 10 pro and activated insider fast ring.

Since the last two builds, I cannot start dragon center. When I open up event log, I got this:

Application: Dragon Center.exe
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.InvalidOperationException
   at System.Windows.FrameworkElement.ChangeL ogicalParent(System.Windows.DependencyObject)
   at System.Windows.FrameworkElement.AddLogi calChild(System.Object)
   at System.Windows.Controls.UIElementCollec tion.AddInternal(System.Windows.UIElement)
   at Dragon_Center.Controls.GameOn.GameOn_UC .loadGameUI()
   at Dragon_Center.Controls.GameOn.GameOn_UC ..ctor()

Exception Info: System.Windows.Markup.XamlParseExceptio n
   at System.Windows.Markup.XamlReader.Rewrap Exception(System.Exception, System.Xaml.IXamlLineInfo, System.Uri)
   at System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.Loa d(System.Xaml.XamlReader, System.Xaml.IXamlObjectWriterFactory, Boolean, System.Object, System.Xaml.XamlObjectWriterSettings, System.Uri)
   at System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.Loa dBaml(System.Xaml.XamlReader, Boolean, System.Object, System.Xaml.Permissions.XamlAccessLevel, System.Uri)
   at System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBa ml(System.IO.Stream, System.Windows.Markup.ParserContext, System.Object, Boolean)
   at System.Windows.Application.LoadBamlStre amWithSyncInfo(System.IO.Stream, System.Windows.Markup.ParserContext)
   at System.Windows.Application.DoStartup()
   at System.Windows.Application.<.ctor>b__1_0(System.Object)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapp er.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapp er.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
   at System.Windows.Threading.DispatcherOper ation.InvokeImpl()
   at MS.Internal.CulturePreservingExecutionC ontext.CallbackWrapper(System.Object)
   at System.Threading.ExecutionContext.RunIn ternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
   at MS.Internal.CulturePreservingExecutionC ontext.Run(MS.Internal.CulturePreservingExecutionC ontext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
   at System.Windows.Threading.DispatcherOper ation.Invoke()
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.Pro cessQueue()
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.Wnd ProcHook(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
   at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
   at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbac kOperation(System.Object)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapp er.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapp er.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.Leg acyInvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPrio rity, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32)
   at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
   at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMe ssage(System.Windows.Interop.MSG ByRef)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.Pus hFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFram e)
   at System.Windows.Application.RunDispatche r(System.Object)
   at System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window)
   at Dragon_Center.App.Main()


I have try to reinstall msi dragon center, but the problem is still persist. Can anyone please help me?
Logged

gofrendiasgardTopic starter

 • PRIVATE E-2
 • **
 • Offline Offline
 • Posts: 2
Re: Cannot start dragon center
« Reply #1 on: 20-November-19, 00:42:59 »

Finally I re-install the OS. dragon-center is working for a while, and then it cannot be started anymore after some time.

Since the problem is related to "gaming UI", I try to recall what the last game I installed.

Finally, I uninstall the game (world of warcraft), and dragon center worked as expected.
Logged

zymcio

 • PRIVATE E-2
 • **
 • Offline Offline
 • Posts: 4
Re: Cannot start dragon center
« Reply #2 on: 28-November-19, 01:15:03 »

Hey i have problem too. 

Error 1

Aplikacja: Dragon Center.exe
Wersja architektury: v4.0.30319
Opis: proces został przerwany z powodu nieobsłużonego wyjątku.
Informacje o wyjątku: kod wyjątku: c000001d, adres wyjątku: 00007FFEE121CD21

Aplikacja: Dragon Center.exe Wersja architektury: v4.0.30319 Opis: proces został przerwany z powodu nieobsłużonego wyjątku. Informacje o wyjątku: kod wyjątku: c000001d, adres wyjątku: 00007FFEE121CD21 

Error 2

Nazwa aplikacji powodującej błąd: Dragon Center.exe, wersja: 1.2.1804.1201, sygnatura czasowa: 0x5acef2e5
Nazwa modułu powodującego błąd: d3d9.dll, wersja: 10.0.18362.387, sygnatura czasowa: 0xc808fce5
Kod wyjątku: 0xc000001d
Przesunięcie błędu: 0x00000000000acd21
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x450

Dragon Center.exe 
   1.2.1804.1201 
   5acef2e5 
   d3d9.dll 
   10.0.18362.387 
   c808fce5 
   c000001d 
   00000000000acd21 
   450 
   01d5a5bacb6b61ec 
   C:\Program Files (x86)\MSI\Dragon Center\Dragon Center.exe 
   C:\Windows\SYSTEM32\d3d9.dll 
   8c8f7c97-8e57-4b20-9013-0b32a6812f55 
    
Error 3

System Windows nie może uzyskać dostępu do pliku  z jednej z następujących przyczyn: problem z połączeniem sieciowym; problem z dyskiem, na którym jest przechowywany plik; problem ze sterownikami magazynu zainstalowanymi na tym komputerze; brak dysku. System Windows zamknął program Dragon Center z powodu tego błędu.

Program: Dragon Center
Plik: 

Wartość błędu jest wyświetlona w sekcji Dodatkowe dane.
Akcja użytkownika
1. Otwórz plik ponownie. Ta sytuacja może być przejściowym problemem, który sam się rozwiąże po ponownym uruchomieniu programu.
2. Jeśli nadal nie można uzyskać dostępu do pliku i
 - jest w sieci, administrator sieci powinien sprawdzić, czy nie ma problemu z siecią i czy można skontaktować się z serwerem.
 - jest na dysku wymiennym, na przykład dyskietce lub dysku CD-ROM, sprawdź, czy cały dysk jest włożony do komputera.
3. Sprawdź i napraw system plików, uruchamiając program CHKDSK. Aby uruchomić program CHKDSK, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie CMD, a następnie kliknij przycisk OK. W wierszu polecenia wpisz polecenie CHKDSK /F, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
4. Jeżeli problem nie ustąpi, przywróć plik z kopii zapasowej.
5. Ustal, czy można otworzyć inne pliki na tym samym dysku. Jeśli nie, dysk może być uszkodzony. Jeśli jest to dysk twardy, skontaktuj się z administratorem komputera lub dostawcą sprzętu komputerowego, aby uzyskać dalszą pomoc.

Dodatkowe dane
Wartość błędu: 00000000
Typ dysku: 0

Dragon Center 
   00000000 
   0 

The language is Polish.

I see the process in process tab but when i try to double click dragon center it is closing...
Logged
Pages: [1]   Go Up